Home » Opdrachten » Programma-manager werken als één overheid (sluiting 10-12-2018!)

Programma-manager werken als één overheid (sluiting 10-12-2018!)

Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn wij momenteel met SPOED op zoek naar een Programma-manager werken als één overheid.


Werkveld:
Project- & programma management

Cluster: Werken als één overheid

Functie: Programma-manager werken als één overheid

Startdatum opdracht: 01-01-2019

Einddatum opdracht: 31-03-2019

Optie tot verlengen: Ja, telkens 3 maanden

Aantal uur per week: 32 uur, verdeeld over 5 dagen

CV aanleveren vóór: 10-12-2018 om 17:00 uur

Uurtarief: Marktconform excl. BTW, inclusief reiskosten

Contract: op projectbasis!


Opdracht-omschrijving:

De programmamanager is verantwoordelijk voor het opleveren van projectresultaten in het cluster Werken als één efficiënte overheid. Binnen dit cluster worden projecten uitgevoerd vanuit het Kloosterhoeveberaad, waarbij gemeenten en manifestpartijen samenwerken om de publieksdienstverlening te verbeteren. Deze samenwerking wordt geconcretiseerd in de vorm van pilots op twee hoofdthema’s:

 

Mensgerichte schuldhulpverlening

 • Beter en sneller helpen van burgers met schulden.

 

Overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger

 • Toegankelijk maken van digitale dienstverlening met oog voor degenen die niet meekunnen in het digitaal zaken doen met de overheid.
 • Life events als toegang naar de digitale overheid.

 

De deelnemende gemeenten en uitvoeringsorganisaties richten zelf de projectteams in en als programmamanager ben je de linking pin tussen de partijen om kennis uit te wisselen en afspraken te maken over samenwerken. De tijdens de ondersteuning opgedane ervaring dient als input voor een separaat spoor binnen de projecten waarin een impactanalyse wordt opgesteld. Je voert deze niet uit, maar zorgt voor concrete input en bent sparring partner voor de adviseur impactanalyses. De programmamanager dient in zowel de opstartfase als de uitvoerende fase van de projecten intensieve relaties te onderhouden met een zeer grote diversiteit aan stakeholders binnen gemeenten, het Rijk en medeoverheden. De programmamanager rapporteert aan de Secretaris van het Kloosterhoeveberaad.

 

Resultaat van de opdracht: Het procesmatig opzetten, organiseren en aansturen van projecten waarin gemeenten met andere overheden en ketenpartners slim, snel en herkenbaar dienstverlening aan burgers & ondernemers verbeteren.

 

Werkzaamheden: 

 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van gedragen projectplannen voor de diverse projecten onder haar/zijn verantwoordelijkheid;
 • Draagt zorg voor de inrichting van de betrokken projectteams en de uitvoerende relaties met in- en externe stakeholders;
 • Plant en bewaakt de uitvoering van de projecten (tijd, budget, kwaliteit) en pleegt waar nodig interventies;
 • Levert input voor rapportage over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;
 • Coördineert het stakeholdermanagement en stemt af met bij de projecten betrokken partijen op tactisch niveau;
 • Stuurt, voor de projecten waar de programmamanager zelf de projectleiding heeft de projectteams inhoudelijk aan.
 • Draagt zorg voor de toetsing en verantwoording van behaalde resultaten;
 • Adviseert over toekomstige projecten.
 • Draagt zorg voor de organisatie van de diverse bijeenkomsten binnen en tussen het projectteam en partners;
 • Houdt overzicht over en geeft inzicht in de samenhang van de projectactiviteiten;
 • Faciliteert goede afstemming binnen de projecten;
 • Draagt bij aan de uitvoering en doorontwikkeling van de bijbehorende producten en diensten.

 

De functievereisten:

 • Academisch werk en denkniveau;
 • Meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van advisering in complexe omgevingen;
 • Ervaring met het aansturen van meerdere complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen in staat om professionals aan te sturen (leidinggevende ervaring 5+ jaar);
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring als projectmanager;
 • Minimaal 2 jaar recente ervaring met faciliteren van het bereiken van resultaten in de uitvoeringspraktijk waarbij verschillende overheidsorganisaties samenwerken;
 • Volwassen gesprekspartner voor stakeholders op strategisch en tactisch niveau;
 • Ervaring met IT en keteninformatisering; je begrijpt en spreekt de taal van IT professionals en opdrachtgevers;
 • Bij voorkeur een netwerk in / bekend met landelijke ketenpartijen zoals bijvoorbeeld VIAG, IMG100.000+, Divosa, VDP, VGS, etc., rijkspartijen, waaronder de departementen BZK en SZW en medeoverheden zoals CAK, SVB, UWV, CJIB, ICTU en Logius.


Competenties

 • Helicopterview: Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang.
 • Besluitvaardigheid: Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's.
 • Delegeren en controleren: Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen.
 • Zo nodig corrigerend op te treden.
 • Maakt afspraken en bewaakt deze.


NOTE:
Als de opdracht 15 maanden of langer duurt zal de klant op verlengingsdatum het tarief met 5% neerwaarts bijstellen (afgerond op hele euro’s).

Reageren kan nog tot uiterlijk maandag 10 december 2018, 17:00 uur

 

SOLLICITATIE!